Porody rodzinne

Szanowni Państwo

 

Informujemy,że z dniem 27.11.2020r została przywrócona możliwość odbywania porodów rodzinnych. Obecność osoby towarzyszącej podczas porodu będzie możliwa od momentu przyjęcia Pacjentki do sali porodwej do czasu zakończenia pierwszego kontaktu matki z dzieckiem “ skóra do skóry”. Podczas porodów rodzinnych w okresie zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 obowiązują poniższe zasady bezpieczeństwa:
1) W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca ( ojciec dziecka lub inna wskazana przez rodzącą osoba).
2) Osoby przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 7-14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z innymi osobami w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażeniam koronawirusem.
3) Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, bez styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19.
4) Przy przyjęciu do szpitala osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom epidemiologicznym co pacjentka rodząca tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej.
5) Po wstępnym badaniu pacjentki i analizie ankiety epidemiologicznej decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/ położna.
6) Wskazane jest aby do porodu rodzinnego osoba towarzysząca posiadała aktualny wynik wymazu PCR w kierunku SARS-CoV-2 nie starszy niż 5 dni. W przypadku braku wyniku wymazu wymagamy wykonania testu antygenowego w laboratorium naszego szpitala ( koszt 100 zł.)
7) Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny dystans ( 2m) wobec innych osób poza rodzącą , zwłaszcza w traktach komunikacyjnych. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród, ma założoną maskę ochronną z filtrem  FFP2, fartuch ochronny, ochraniacze na obuwie, często dezynfekuje ręce.
Wymagamy posiadania własnych środków ochrony osobistej ( maska,fartuch fizelinowy, ochraniacze na obuwie)
W przypadku zabiegów medycznych np. znieczulenie  zewnątrzoponowe, poród zabiegowy osoba towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie sali porodowej i oczekiwanie we wskazanym miejscu.
8) Po porodzie osoba towarzysząca może przebywać w sali z pacjentką i dzieckiem ok. 2godz.
Nieprzestrzeganie zasad lub niedostosowanie się do zaleceń personelu może skutkować nakazem natychmiastowego opuszczenia szpitala.
W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek przebywających w oddziale ginekologiczno- położniczym.
Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną związaną z rozpostrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 szpital zastrzega sobie prawo do zmian decyzji w trybie natychmiastowym zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz rekomendacjami Konsultantów Krajowych w dziedzinie położnictwa
i ginekologii oraz perinatologii.
Drodzy Rodzice dokładamy wszelkich starań by zapewnić Wam oraz dziecku nie tylko komfortowe ale także możliwie najbezpieczniejsze warunki pobytu w naszym oddziale. Życzymy Państwu zdrowia i jeszcze raz zapraszamy do porodu w naszym szpitalu.


© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE