Testy na przeciwciała anty-SARS-CoV-2

Laboratorium Szpitala Powiatowego wykonuje przeciwciała SARS-COVID-2 w klasach IgM ( przeciwciała "wczesne "oraz IgG ( przeciwciała " późne " ) w surowicy krwi,  metodą immunochemiczną chemiluminescencyjną, jakościową, odczynnikami renomowanej firmy BECKMAN -COULTER.

Odczynniki na których pracujemy zostały wyprodukowane i przetestowane  w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na rynek europejski trafiły w połowie ubiegłego roku , uzyskując wymagany znak CE.

Metoda jest oparta o kalibratory i wymagane kontrole - nie jest to tzw. szybki test kasetowy, wykorzystujący metodę immunochromatograficzną.

Wyniki NIEREAKTYWNE oznaczają, że u badanego pacjenta nie stwierdzono obecności przeciwciał, czyli można domniemywać iż albo nie miał on kontaktu z wirusem SARS-COVID- 2, lub jego organizm nie zareagował odpowiedzią immunologiczną, co zdarza się, szczególnie po " lekkim " przebiegu choroby i jest cechą indywidualna  każdego człowieka.

Przy wyniku REAKTYWNY podajemy wartość liczbową będącą współczynnikiem określającym nasilenie stwierdzonej reakcji ( UWAGA ! nie jest to tzw. MIANO PRZECIWCIAŁ, czyli ich rzeczywista, mierzalna ilość ).

Im wyższy współczynnik tym większa odpowiedź organizmu na kontakt z wirusem, która przekłada się na potencjalną odporność uzyskaną po przebyciu choroby oraz może świadczyć w pewien sposób o możliwości obronnej naszego układu immunologicznego.

Badania przeciwciał IgM/IgG przeciwko wirusowi SARS-COVID-2 mają zasadnicze znaczenie dla nadzoru nad pandemią. W szczególności dotyczy to oceny rozpowszechniania się wirusa, ponieważ większość zakażeń jest albo bezobjawowa, albo wywołuje wyłącznie łagodne objawy. Badanie to mogłoby też pomagać w ocenie odporności, gdyby udowodniono, że obecność przeciwciał zapewnia ochronę przed chorobą.


Test daje informację o tym czy pacjent przebył zakażenie, np. pozwala zidentyfikować ozdrowieńców. Nie jest stosowany w diagnostyce aktualnego zakażenia czy oceny leczenia, może jednak świadczyć o nabyciu odporności na zakażenie.

W celu identyfikacji przeciwciał IgG najkorzystniej jest wykonać badanie około 8 tygodni od wystąpienia objawów

oznaczanie przeciwciał anty-SARS- COV-2, w klasie IgM (przeciwciała "wczesne")        110 zł 80 zł

oznaczanie przeciwciał anty-SARS- COV-2, w klasie IgG (przeciwciała "późne")             110 zł 80 zł

oznaczanie przeciwciał anty-SARS- COV-2 w klasie IgM oraz IgG  (wykonane łącznie)   200zł 150 zł

 

czas oczekiwania na wynik badania: do 2 dni roboczych.

 

Dla Pacjentów zgłaszających się na oznaczenie przeciwciał od dnia 11 stycznia 2021r. uruchamiamy punkty pobrań materiału:

Szpital Powiatowy ul. Armii Krajowej 2/4

Parter przy oddziale Chorób Wewnętrznych,

dni robocze w godzinach od 9-12


© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE