Konkurs na stanowisko Dyretora SPZZOZ

Ogłoszenie ws. konkursu na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie
Informujemy, że w wyznaczonym terminie tj. do 18 marca 2021r. do godz. 16.00 wpłynęło 5 ofert kandydatów na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
Jednocześnie informujemy, iż w związku z chorobą przewodniczącego i kwarantanną członka komisji konkursowej otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2021r. (poniedziałek). Rozmowy z kandydatami odbędą się 26 marca 2021r. (piątek). Każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o godzinie spotkania.

Ogłoszenie wyniku ws. konkursu na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie

Informujemy, że w dniu 26 marca 2021r. odbyły się rozmowy z kandydatami na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Największą liczbę głosów uzyskał Robert Krawczyk.
© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE