Gala Pielęgniarek

14 maja 2018 roku odbyła się 22 Gala organizowana przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, z okazji przypadających w maju dni Pielęgniarek i Położnych.
Wśród nagrodzonych osób znalazły się także cztery Panie Pielęgniarki, pracownice SPZZOZ w Pruszkowie. Pani Anna Grochowska, Hanna Zając, Teresa Czuba oraz Ewa Lewandowska. Wszystkie Panie są długoletnimi pracownikami naszego szpitala i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.
Jeszcze raz dziękując za wspaniałą pracę, życzymy Paniom dalszych sukcesów oraz pomyślności w życiu osobistym.
  • Image 1


© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE