ISO 9001:2015 dla SPZZOZ

Z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że SPZ ZOZ w Pruszkowie zrobił kolejny, znaczący krok w swoim rozwoju. Otrzymaliśmy właśnie dyplom potwierdzający, że nasze Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SPZ ZOZ w Pruszkowie, spełnia wymogi zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2015. Wiele miesięcy ciężko pracowaliśmy na ten certyfikat, ale dzisiaj mamy poczucie, że efekty tej pracy są przede wszystkim ważne dla pacjentów. Certyfikat ISO 9001:2015 jest bowiem potwierdzeniem coraz większej jakości naszych świadczeń, naszej pracy, przestrzegania procedur.
 
Motywy wdrożenia ISO 9001:2005  w SPZ ZOZ w Pruszkowie
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta w przychodniach Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SPZ ZOZ ,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dla procesów diagnostycznego i leczniczego,
 • Zmniejszenie kosztów złej jakości,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom,
 • Stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu organizacji i zarządzania SPZ ZOZ 
 • Pozyskanie przewagi na rynku świadczeń,
 • Łatwiejszy podział odpowiedzialności i uprawnień,
 • Uporządkowanie mechanizmów wewnętrznych SPZ ZOZ

Korzyści zewnętrzne wynikające z wdrożenia systemu:
 • Zwiększenie zaufania społecznego do SPZ ZOZ,
 • Zwiększenie zaufania pacjentów,
 • Popularyzacja dobrych wzorów organizacyjnych,
 • Usprawnienie obsługi Pacjentów,
 • Wzrost satysfakcji Pacjentów,
 • Otwarcie na potrzeby Pacjenta,
 • Poprawa pozycji rynkowej SPZ ZOZ ,
 • Poprawa imag'u i prestiżu SPZ ZOZ,
 • Poprawa wydajności.
 • dodatkowe punkty w rankingu ocen ofert składanych w konkursach ogłaszanych przez NFZ na świadczenia w AOS

Korzyści wewnętrzne wynikające z wdrożenia systemu:
 • Poprawa obsługi bezpieczeństwa naszych pacjentów, którzy korzystają z naszych usług,
 • Możliwość planowania pracy,
 • Konkretny podział obowiązków,
 • Likwidacja odpowiedzialności zbiorowej,
 • Możliwość udowodnienia prawidłowego postępowania na każdym etapie procesu (sprawy roszczeniowe pacjentów),
 • Poprawa dokumentacji wewnętrznej, jej obiegu i przepływu informacji,
 • Podniesienie świadomości personelu,
 • Stymulacja poprawy jakości opieki na pacjentem,
 • Wspieranie edukacji personelu, podnoszenie kwalifikacji.
 • Redukcja kosztów, zwiększenie efektywności,
 • Podniesienie jakości pracy,
 • Zmniejszenie skarg pacjentów.
Najwięcej zyskuje Pacjent otrzymując usługę na wysokim profesjonalnym poziomie, lepszą usługę okołomedyczną, zapewnienie pełnej realizacji praw pacjenta.
 • Image 1


© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE