ISO 9001:2015 dla SPZZOZ

Z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że SPZ ZOZ w Pruszkowie zrobił kolejny, znaczący krok w swoim rozwoju. Otrzymaliśmy właśnie dyplom potwierdzający, że nasze Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SPZ ZOZ w Pruszkowie, spełnia wymogi zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2015. Wiele miesięcy ciężko pracowaliśmy na ten certyfikat, ale dzisiaj mamy poczucie, że efekty tej pracy są przede wszystkim ważne dla pacjentów. Certyfikat ISO 9001:2015 jest bowiem potwierdzeniem coraz większej jakości naszych świadczeń, naszej pracy, przestrzegania procedur.
 
Motywy wdrożenia ISO 9001:2005  w SPZ ZOZ w Pruszkowie
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta w przychodniach Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SPZ ZOZ ,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dla procesów diagnostycznego i leczniczego,
 • Zmniejszenie kosztów złej jakości,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom,
 • Stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu organizacji i zarządzania SPZ ZOZ 
 • Pozyskanie przewagi na rynku świadczeń,
 • Łatwiejszy podział odpowiedzialności i uprawnień,
 • Uporządkowanie mechanizmów wewnętrznych SPZ ZOZ

Korzyści zewnętrzne wynikające z wdrożenia systemu:
 • Zwiększenie zaufania społecznego do SPZ ZOZ,
 • Zwiększenie zaufania pacjentów,
 • Popularyzacja dobrych wzorów organizacyjnych,
 • Usprawnienie obsługi Pacjentów,
 • Wzrost satysfakcji Pacjentów,
 • Otwarcie na potrzeby Pacjenta,
 • Poprawa pozycji rynkowej SPZ ZOZ ,
 • Poprawa imag'u i prestiżu SPZ ZOZ,
 • Poprawa wydajności.
 • dodatkowe punkty w rankingu ocen ofert składanych w konkursach ogłaszanych przez NFZ na świadczenia w AOS

Korzyści wewnętrzne wynikające z wdrożenia systemu:
 • Poprawa obsługi bezpieczeństwa naszych pacjentów, którzy korzystają z naszych usług,
 • Możliwość planowania pracy,
 • Konkretny podział obowiązków,
 • Likwidacja odpowiedzialności zbiorowej,
 • Możliwość udowodnienia prawidłowego postępowania na każdym etapie procesu (sprawy roszczeniowe pacjentów),
 • Poprawa dokumentacji wewnętrznej, jej obiegu i przepływu informacji,
 • Podniesienie świadomości personelu,
 • Stymulacja poprawy jakości opieki na pacjentem,
 • Wspieranie edukacji personelu, podnoszenie kwalifikacji.
 • Redukcja kosztów, zwiększenie efektywności,
 • Podniesienie jakości pracy,
 • Zmniejszenie skarg pacjentów.
Najwięcej zyskuje Pacjent otrzymując usługę na wysokim profesjonalnym poziomie, lepszą usługę okołomedyczną, zapewnienie pełnej realizacji praw pacjenta.
 • Image 1


© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) SPZZOZ w Pruszkowie informuje, że:

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań SPZZOZ w Pruszkowie, zwłaszcza świadczenia usług medycznych, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.      Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.