Oddział Internistyczny

Ważna informacja dla Pacjentów

W związku z przejściem lekarzy Oddziału Wewnętrznego naszego szpitala, do Szpitala Kolejowego im. Dr Roeflera w Pruszkowie (Spółka STOCER), co następuje z dniem 1 czerwca 2019 r. zmuszeni jesteśmy znacząco ograniczyć (nie zawiesić) zakres działania Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym SPZ ZOZ w Pruszkowie. Nie zostawimy jednak naszych Pacjentów bez pomocy i uczynimy wszystko, aby byli bezpieczni i pozostawali pod opieką tych lekarzy, którzy zaoferowali pomoc, w tej nie niezwykle trudnej dla nas sytuacji.

Jednocześnie deklaruję, że dyrekcja SPZ ZOZ, uczyni wszystko, aby w jak najkrótszym terminie Oddział Wewnętrzny znowu  funkcjonował w pełnym zakresie.

Proszę o zrozumienie i cierpliwość, ale także o korzystanie, przez ten przejściowy okres, w większym zakresie z pomocy Szpitala Kolejowego, gdzie w ostatnich tygodniach uruchomiono po modernizacji i generalnym remoncie Oddział Wewnętrzny z dodatkowymi 24 łóżkami.
 

Tomasz Sławatyniec 
Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) SPZZOZ w Pruszkowie informuje, że:

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań SPZZOZ w Pruszkowie, zwłaszcza świadczenia usług medycznych, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.      Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.