Oddział wewęntrzny - aktualizacja

Dyrekcja SPZ ZOZ w Pruszkowie uprzejmie informuje, że z dniem 15 lipca br zmuszeni byliśmy podjąć decyzję o czasowym (do dnia 31 sierpnia br) zawieszeniu działalności Oddziału Wewnętrznego. Pomimo ogromnych starań i wysiłku zespołu lekarskiego nie jesteśmy aktualnie w stanie zapewnić bezpiecznego jego funkcjonowania, w sytuacji kiedy nie mamy lekarzy internistów. Deklarujemy, że nadal intensywnie poszukujemy lekarzy chętnych do współpracy i wierzymy, że od 1 września 2019 r. Oddział Wewnętrzny wznowi normalną działalność. W celu zapewnienia możliwości hospitalizacji pacjentom wymagającym świadczeń szpitalnych, zwróciliśmy się o pomoc do sąsiednich szpitali. Taką pomoc zadeklarowały następujące placówki:

  1. Szpital Kolejowy im. Dr Roeflera w Pruszkowie (STOCER Sp. z o.o.)
  2. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie
  3. Szpital św. Anny EMC w Piasecznie
  4. Szpital Kliniczny CMKP im. Prof. Orłowskiego w Warszawie
  5. Szpital Solec w Warszawie
Jednocześnie Dyrekcja SPZ ZOZ dementuje pojawiające się informacje o rzekomych planach likwidacji Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym. Nigdy takich planów nie było i nie ma. Nie ma również zagrożenia dla funkcjonowania całego Szpitala, który w ostatnich 3 latach został w sposób znaczący zmodernizowany, rozbudowany i wyposażony w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny, dzięki dotacjom Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, Wojewody Mazowieckiego, Miasta Pruszkowa oraz środkom własnym SPZ ZOZ. Szpital ma płynność finansową, a jego sytuacja finansowa nie odbiega od innych szpitali powiatowych w Polsce.


© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) SPZZOZ w Pruszkowie informuje, że:

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań SPZZOZ w Pruszkowie, zwłaszcza świadczenia usług medycznych, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.      Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.