Budowa nowego Pawilonu

„Zaczynamy budowę nowego pawilonu z blokiem operacyjnym w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie”
 
Dzisiaj, 4 października 2019 r., w obecności Pana Krzysztofa Rymuzy-Starosty Powiatu Pruszkowskiego oraz Członków Zarządu, podpisałem z Prezesem Firmy Moris Polska Sp. z o.o.  umowę na dobudowę nowego trzykondygnacyjnego pawilonu. To największa inwestycja w historii naszego szpitala, będąca jednocześnie kolejnym etapem modernizacji i rozbudowy. W roku 2017 przekazaliśmy naszym pacjentom zmodernizowany Oddział Wewnętrzny, w roku 2018 Oddział Chirurgiczny i nową Izbę Przyjęć z poradniami specjalistycznymi, a teraz podejmujemy następne wyzwanie, najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane logistycznie, ale jednocześnie tak bardzo wyczekiwane przez nasz personel medyczny, a przede wszystkim przez pacjentów. W nowym budynku zlokalizowany zostanie na poziomie I piętra nowocześnie wyposażony blok operacyjny, blok porodowy z salą cięć cesarskich, z niezbędnym zapleczem. Na poziomie niskiego parteru przygotujemy centralną sterylizatornię, Zakład Diagnostyki Obrazowej z cyfrowym aparatem RTG, tomografem komputerowym, cyfrowym mammografem i pracownią badań USG. Na tym samym poziomie znajdzie się również Pracownia Badań Endoskopowych z salą wybudzeń. Zaplanowaliśmy również nową powierzchnię na oddział szpitalny na poziomie parteru, który w zależności od kontraktu z NFZ poszerzy bazę łóżkową szpitala.
Dodatkowo zostanie wybudowana nowa studnia będąca rezerwowym zabezpieczeniem w wodę, a także zmodernizowany zostanie węzeł cieplny.
 
Projekt, który dzisiaj rozpoczyna nową erę Szpitala na Wrzesinie, finansowany jest praktycznie w całości z dotacji Powiatu Pruszkowskiego, co jest wyrazem ogromnej troski o pacjentów zamieszkałych na jego terenie. Wartość podpisanej dzisiaj umowy to niemal 20 milionów złotych. Głęboko wierzymy, że będą to bardzo dobrze wykorzystane środki, a mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego już za 2 lata będą mogli być dumni ze swojego szpitala
  • Image 1


© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) SPZZOZ w Pruszkowie informuje, że:

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań SPZZOZ w Pruszkowie, zwłaszcza świadczenia usług medycznych, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.      Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.