Kolędowanie 2020

W dniu  11 stycznia 20120 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie odwiedziły dzieci z Przedszkola i Szkoły Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny z Komorowa.
Niezwykła inicjatywa dzieci, siostry Jany oraz rodziców  dla naszych pacjentów, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem przez chorych zarówno z Oddziałów Szpitalnych jak również podopiecznych  Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.
Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych pacjentów oraz personelu. Mamy nadzieję, że wspólne kolędowanie stanie się tradycją naszego Szpitala.

 

Elżbieta Makulska – Gertuda

         Dyrektor

  • Image 1


© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE