Konkursy

2017-08-18 - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie ogłasza konkurs na

1. specjalista anestezjolog (ordynacja i/lub dyżury w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii); 

2. specjalista chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury na Oddziałe Wewnętrznym lub Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym); 

3 specjalista chirurg (ordynacja i/lub dyżury na Oddziale Chirurgii); 

4. praca w przychodni specjalistycznej: 

- specjalista chorób oczu; 

- specjalista laryngolog; 

- specjalista medycyny rodzinnej; 

- specjalista rehabilitacji; 

- specjalista chirurg; 

- specjalista ortopeda; 

 

wraz z zaproszeniem do składania ofert.

2017-08-18 - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie ogłasza konkurs na

pełnienie dyżurów lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej

2017-08-10 - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie ogłasza konkurs na

wykonywanie badań ultrasonograficznych w zakresie ginekologiczno - położniczym

2017-08-01 - Konkurs dla lekarzy rezydentów na świadczenia zdrowotne w zakresie

1. Dyżury w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym; 

2. Dyżury w Oddziale Chirurgicznym;

3. Dyżury w Oddziale Chorób Wewnętrznych; 

2017-07-27 - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie ogłasza konkurs na

stanowisko specjalisty ginekologa - położnika (dyżury w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym) 

2017-07-26 - SPZ ZOZ w Pruszkowie ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (Przychodnie przy ul. Drzymały, Kraszewskiego, Andrzeja)

2017-07-26 - SPZ ZOZ w Pruszkowie ponownie ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2017-07-26 - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie

1. specjalista anestezjolog (ordynacja i/lub dyżury w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii); 

2. specjalista chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury na Oddziałe Wewnętrznym lub Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym); 

3 specjalista chirurg (ordynacja i/lub dyżury na Oddziale Chirurgii); 

4. praca w przychodni specjalistycznej: 

- specjalista chorób oczu; 

- specjalista laryngolog; 

- specjalista medycyny rodzinnej; 

- specjalista rehabilitacji; 

- specjalista chirurg; 

- specjalista ortopeda; 

 

wraz z zaproszeniem do składania ofert.

2017-07-18 - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie ogłasza konkurs na

- wykonywanie badań ultrasonograficznych w zakresie ginekologiczno - położniczym

2017-07-17 - Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w SPZ ZOZ W Pruszkowie

- dyżury w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym, 

- dyżury w Oddziale Chirurgicznym,

2017-07-13 - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie

1. specjalista ginekolog - połoznik (dyżury w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym); 

2. specjalista chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury na Oddziałe Wewnętrznym lub Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym); 

3 specjalista chirurg (ordynacja i/lub dyżury na Oddziale Chirurgii); 

4. praca w przychodni specjalistycznej: 

- specjalista chorób oczu; 

- specjalista laryngolog; 

- specjalista medycyny rodzinnej; 

- specjalista rehabilitacji; 

- specjalista chirurg; 

- specjalista ortopeda; 

2017-06-19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- lekarz specjalista - chirurg w Poradni Chirurgicznej; 

- lekarz specjalista - ortopeda w Poradni Ortopedycznej; 

- lekarz specjalista - okulista w Poradni Okulistycznej; 

- lekarz specjalista - chirurg/ginekolog - położnik (ordynacja/dyżury) na oddziałach szpitala; 

- lekarz specjalista anestezjolog (ordynacja/dyżury) w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 

2017-06-02 - Konkurs w zakresie wykonywania świadczeń w poradniach specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

- lekarz specjalista chirurg w Poradni Chirurgicznej

lekarz specjalista ortopeda w Poradni Ortopedycznej

lekarz specjalista okulista w Poradni Okulistycznej

lekarz specjalista chirurg na Oddziale Chirurgii (ordynacja/dyżury)

lekarz specjalista ginekolog-położnik na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym (ordynacja/dyżury)

lekarz specjalista anestezjolog w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ordynacja/dyżury)

© 2017 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE