2017-06-02 - Konkurs w zakresie wykonywania świadczeń w poradniach specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

- lekarz specjalista chirurg w Poradni Chirurgicznej

lekarz specjalista ortopeda w Poradni Ortopedycznej

lekarz specjalista okulista w Poradni Okulistycznej

lekarz specjalista chirurg na Oddziale Chirurgii (ordynacja/dyżury)

lekarz specjalista ginekolog-położnik na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym (ordynacja/dyżury)

lekarz specjalista anestezjolog w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ordynacja/dyżury)

pdf SWKO konkurs

Przez 68 pobrań

pdf Regulamin SPZZOZ konkursu ofert na świadczenia medyczne

Przez 48 pobrań

pdf Projekt umowy konkurs

Przez 72 pobrań

pdf Ogłoszenie konkurs

Przez 51 pobrań

pdf Formularz oferty

Przez 56 pobrań

© 2017 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE