2017-06-09 - konkurs na najem lokalu użytkowego 15,40 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i handlowej art. spożywczymi oraz prasą w SPZZOZ w Pruszkowie.

pdf Unieważnienie postępowania

Przez 14 pobrań

pdf Warunki konk, najem kiosku

Przez 28 pobrań

pdf Prot przekazania

Przez 13 pobrań

pdf Projekt umowy najem kiosku

Przez 22 pobrań

pdf Ogłoszenie najem kiosku

Przez 31 pobrań

pdf Formularz najem kiosku

Przez 14 pobrań

© 2017 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE