2017-06-19 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- lekarz specjalista - chirurg w Poradni Chirurgicznej; 

- lekarz specjalista - ortopeda w Poradni Ortopedycznej; 

- lekarz specjalista - okulista w Poradni Okulistycznej; 

- lekarz specjalista - chirurg/ginekolog - położnik (ordynacja/dyżury) na oddziałach szpitala; 

- lekarz specjalista anestezjolog (ordynacja/dyżury) w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 

pdf Formularz ofertowy Nowy

Przez 7 pobrań

pdf Zmiana terminu składania ofert Nowy

Przez 9 pobrań

pdf Wzór umowy Nowy

Przez 13 pobrań

pdf Warunki konkursu Nowy

Przez 14 pobrań

pdf Ogłoszenie 19 06 Nowy

Przez 17 pobrań

© 2017 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE