2020-07-09 - Konkurs na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań TK, RTG dla SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Przedłuzenie terminu składania ofert Popularny

Przez 103 pobrań

pdf Unieważnienie konkursu Popularny

Przez 105 pobrań

pdf Załącznik nr 5 - Umowa Popularny

Przez 115 pobrań

dokument Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Popularny

Przez 108 pobrań

pdf Załącznik nr 2 do Umowy Popularny

Przez 113 pobrań

dokument Załącznik nr 1 - Formularz oferty Popularny

Przez 109 pobrań

pdf Ogłoszenie o konkursie Popularny

Przez 109 pobrań

© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE