2017-08-22 - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4 zatrudni na umowę o pracę na stanowiskach:

  •  lekarz internista na Oddziale Wewnętrznym Szpitala lub w ZOL 
  •  lekarz chirurg na Oddziale Chirurgicznym 
  •  lekarz neonatolg na Oddziale Neonatologii 
  •  lekarz psychiatra w Przychodni Specjalistycznej 
  •  lekarz okulista w Przychodni Specjalistycznej 
  •  lekarz ortopeda w Przychodni Specjalistycznej 
  •  lekarz chirurg w Przychodni Specjalistycznej 
  •  lekarzy do pracy w POZ (również w trakcie specjalizacji) 

 

Wymagania:
- tytuł zawodowy lekarza
- ukończona specjalizacja, 
- umiejętność komunikacji i gotowość do współpracy z pozostałym personelem szpitala. 

pdf Specjaliści

Przez 60 pobrań

© 2017 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE