Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie zatrudni

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego

Miejsce pracy: Pruszków, k. Warszawy

Zakres obowiązków:

Zarządzanie i nadzór nad procedurami wewnętrznymi w zakresie kompetencji Działu Administracyjno- Gospodarczego oraz Techniczno-Eksploatacyjnego, a w szczególności:

Sekcja Administracyjno – Gospodarcza:

 1. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem terenem oraz znajdującymi się na nim budynkami, nadzór nad właściwym ich zabezpieczeniem
 2. nadzór nad właściwym użytkowaniem i zabezpieczeniem majątku SPZZOZ,
 3. prowadzenie gospodarki magazynowej SPZZOZ,
 4. realizacja zamówień publicznych SPZZOZ,
 5.  realizacja zaopatrzenia  SPZZOZ,
 6. nadzór  nad realizacją umów dzierżawy-najmu, w tym wystawianie faktur za czynsz i opłaty eksploatacyjne,
 7. utrzymywanie czystości na terenie zewnętrznym SPZZOZ, zapewnienie sprzętu do utrzymania czystości, zapewnienie ciągłości odbioru odpadów medycznych i komunalnych, zapewnienie ciągłości usług związanych z dezynfekcją i deratyzacją,
 8. wprowadzanie zakupionych urządzeń i sprzętu do ewidencji, jego oznakowanie,
 9. nadzór nad przemieszczaniem sprzętu między komórkami SPZZOZ, a także nadzór nad kasacją sprzętu,
 10. przyjmowanie zgłoszeń na naprawę sprzętu gospodarczego,
 11. prowadzenie gospodarki odzieżą roboczą, zamawianie zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz jej rozprowadzanie,
 12. nadzór nad transportem wewnętrznym,
 13. nadzór nad zapewnieniem łączności oraz kontrola i weryfikacja billingów telefonicznych SPZZOZ

Sekcja Techniczno – Eksploatacyjna:

 1. zapewnienie ciągłości dostaw do pomieszczeń i obiektów SPZZOZ energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody itp.,
 2. zapewnienie nadzoru technicznego nad infrastrukturą SPZZOZ w zakresie budynków, budowli i instalacji, w tym niezbędnych przeglądów, prowadzenie ksiąg obiektów,
 3. nadzór nad eksploatacją, przeglądami , remontami sprzętu i aparatury medycznej,
 4. zapewnienie obsługi, nadzoru technicznego oraz konserwacji w zakresie urządzeń elektrycznych, klimatyzacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, wodno – kanalizacyjnych oraz gazów medycznych,
 5. nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki energią elektryczną w SPZZOZ,
 6. rejestrowanie odczytów urządzeń pomiarowych powyższych mediów oraz podział kosztów na poszczególne komórki organizacyjne SPZZOZ
 7. opracowywanie rocznych planów rzeczowo- finansowych: inwestycyjnych,drobnych remontów i konserwacji, 
 1. przygotowywanie specyfikacji technicznej oraz stosownych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z inwestycjami, remontami bądź zakupem sprzętu i aparatury medycznej,
 2. nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, nad procedurami odbioru oraz dokumentacją powykonawczą,
 3. nadzór merytoryczny nad pracami remontowo – modernizacyjnymi wykonywanymi we własnym zakresie ( przez pracowników SPZZOZ – konserwatorów ) przygotowanie tych prac oraz ich rozliczanie,
 4. przyjmowanie zgłoszeń o awariach od przedstawicieli komórek organizacyjnych oraz ich skuteczne usunięcie,
 5. opracowywanie planów inwestycyjnych dotyczących zakupu sprzętu i aparatury medycznej.

Oczekiwania:
1. Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu obszarami administracyjnymi i technicznymi.
2. Praktyczna znajomość przepisów prawa administracyjnego, zamówień publicznych  i prawa pracy, prawa budowlanego oraz wymagań określonych przez Ministra Zdrowia
3. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel i MS Word)
4. Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy
5. Umiejętności analityczne oraz komunikatywność;
6. Umiejętność przygotowywania pism i umów;
7. Doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem i zarządzania zmianą,  wyznaczania i egzekwowania zadań.

Oferujemy:
1. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
2. stabilną pracę na odpowiedzialnym stanowisku
3. możliwości rozwoju i realizacji wyzwań

Wymagane dokumenty:
1. CV z aktualnym zdjęciem i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie o niekaralności

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 maja 2017. Dokumenty należy przesłać na adres:
Dyrekcja SPZZOZ w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4 05-800 Pruszków lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 

© 2017 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE