Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4

Ordynator:
572-664-511

Sekretariat:
572-664-510

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 18 łóżkami, oferując pacjentom hospitalizację w wyremontowanych salach jedno i wieloosobowych. Każda z sal chorych posiada własny węzeł sanitarny. Ponadto w ramach Oddziału znajduje się monitorowana sala dwułóżkowa o podwyższonym nadzorze dla pacjentów w stanie zagrożenia życia oraz izolatka dla chorych z podejrzeniem chorób zakaźnych.

Kadra

Oddział Chorób Wewnętrznych oferuje dla Naszych Pacjentów fachową, 24- godzinną opiekę lekarską i pielęgniarską. Nad zdrowiem pacjentów czuwa wykwalifikowany personel z długoletnim doświadczeniem.

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych
dr n. med. Beata Kraśnicka - Sokół

Kardiolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych, Transplantolog KlinicznyKierownik Opieki Pielęgniarskiej
Karina Delura
Licencjat pielęgniarstwa
Specjalista Pielęgniarstwa Internistycznego

Iwona Zawłocka
specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Joanna Płońska 
specjalista chorób wewnętrznych – kardiolog

lek. med Radosław Krupa
specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Robert Zemła
lekarz 

lek. med. Hanna Olszewska-Bądarczuk
neurolog

lek. med. Paweł Panin
internista, kardiolog

lek. med. Serhii Kurinko
lek. med. Mikołaj Perka
lek. med. Viktoria Kurinko
SPEKTRUM ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH:

Na Oddziale Chorób Wewnętrznych prowadzimy szczegółową diagnostykę i leczenie chorób internistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń metabolicznych oraz kardiologicznych. 

Ponadto realizujemy planowe hospitalizacje w zakresie diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego. Badania gastroskopii i kolonoskopii wykonywane są po wcześniejszej kwalifikacji w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym.

Szczególne zainteresowania zespołu lekarskiego koncentrują się na leczeniu cukrzycy, pozostałych endokrynopatii oraz diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo- naczyniowego.

 Oddział Chorób Wewnętrznych posiada dostęp do następującej bazy diagnostycznej:

  • w zakresie gastroenterologii: Pracownia Endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
  • w zakresie kardiologii: Holter EKG i Holter RR, Testy wysiłkowe, Echokardiografia
  • w zakresie pnemonologii: Pracownia Radiologii, Spirometria
  • Ponadto wykonujemy pełny zakres badań ultrasonograficznych.

W przypadku konieczności poszerzenia diagnostyki realizujemy badania CT, MRI oraz wymagane konsultacje specjalistyczne w innych, pobliskich Ośrodkach w ramach współpracy medycznej.

W strukturach Oddziału Chorób Wewnętrznych funkcjonują również przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne, które realizują ambulatoryjną opiekę dla naszych pacjentów.

DYDAKTYKA

Oddział Chorób Wewnętrznych posiada dziewięć miejsc akredytacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do szkolenia lekarzy w zakresie interny.


Ostatnie pożegnanie.
Po złożeniu pisemnej prośby dopuszcza się wejście na oddział
członka najbliższej rodziny pacjenta celem pożegnania osoby umierającej.  
Wejście jest możliwe raz dziennie na maksymalnie 15 minut.
Dopuszczalna jest obecność księdza.

Uprzejmie informujemy, że w Szpitalu Powiatowym SPZZOZ w Pruszkowie jest zatrudniony psycholog, który udziela pomocy psychologicznej pacjentom oraz członkom rodziny. Jest dostępny zgodnie z harmonogramem pracy, który znajduje się w oddziałach szpitala oraz na stronie internetowej SPZZOZ. Na tablicach informacyjnych w oddziałach zamieszczone są również informacje dotyczące danych kontaktowych oraz lokalizacji pokoju psychologa.

Psycholog wykonuje obchody w salach pacjentów lub towarzyszy w trakcie obchodów lekarskich, konsultuje, realizuje programy edukacyjne, reaguje w kryzysowych sytuacjach, szkoli. Najczęstszą metodą pracy psychologa jest wsparcie, psychoedukacja, udzielanie psychoporady lub interwencja kryzysowa. Pacjent może sam zgłosić potrzebę rozmowy z psychologiem w czasie hospitalizacji.
Wówczas zgłasza ją pielęgniarce, lekarzowi lub bezpośrednio psychologowi. Rozmowa
z psychologiem może być prowadzona przy łóżku pacjenta,  w aktualnie dostępnej sali na oddziale lub w pokoju psychologa. W czasie konsultacji psycholog przeprowadza wywiad, prowadzi obserwacje, czasami diagnozuje, udziela wsparcia, nierzadko interweniuje. Rozmowa
z psychologiem trwa zazwyczaj około 30-50 minut. W razie nieobecności psychologa w oddziale pacjent może umówić się telefonicznie na spotkanie w innym terminie.

© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE