Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4

Ordynator:
(22) 758 77 58

Pielęgniarka oddziałowa:
(22) 758-60-54/55  wew. 224

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 18 łóżkami, oferując pacjentom hospitalizację w wyremontowanych salach jedno i wieloosobowych. Każda z sal chorych posiada własny węzeł sanitarny. Ponadto w ramach Oddziału znajduje się monitorowana sala dwułóżkowa o podwyższonym nadzorze dla pacjentów w stanie zagrożenia życia oraz izolatka dla chorych z podejrzeniem chorób zakaźnych.

Kadra

Oddział Chorób Wewnętrznych oferuje dla Naszych Pacjentów fachową, 24- godzinną opiekę lekarską i pielęgniarską. Nad zdrowiem pacjentów czuwa wykwalifikowany personel z długoletnim doświadczeniem.

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych
dr n. med. Beata Kraśnicka - Sokół 


Kierownik Opieki Pielęgniarskiej
Karina Delura
lek. med. Maria Niedźwiecka
specjalista chorób wewnętrznych – kardiolog

lek. med. Wojciech Włodarski
specjalista chorób wewnętrznych

Iwona Zawłocka
specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Joanna Płońska 
specjalista chorób wewnętrznych – kardiolog

lek. med Radosław Krupa
specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Robert Zemła
lekarz 

SPEKTRUM ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH:

Na Oddziale Chorób Wewnętrznych prowadzimy szczegółową diagnostykę i leczenie chorób internistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń metabolicznych oraz kardiologicznych. 

Ponadto realizujemy planowe hospitalizacje w zakresie diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego. Badania gastroskopii i kolonoskopii wykonywane są po wcześniejszej kwalifikacji w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym.

Szczególne zainteresowania zespołu lekarskiego koncentrują się na leczeniu cukrzycy, pozostałych endokrynopatii oraz diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo- naczyniowego.

 Oddział Chorób Wewnętrznych posiada dostęp do następującej bazy diagnostycznej:

  • w zakresie gastroenterologii: Pracownia Endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
  • w zakresie kardiologii: Holter EKG i Holter RR, Testy wysiłkowe, Echokardiografia
  • w zakresie pnemonologii: Pracownia Radiologii, Spirometria
  • Ponadto wykonujemy pełny zakres badań ultrasonograficznych.

W przypadku konieczności poszerzenia diagnostyki realizujemy badania CT, MRI oraz wymagane konsultacje specjalistyczne w innych, pobliskich Ośrodkach w ramach współpracy medycznej.

W strukturach Oddziału Chorób Wewnętrznych funkcjonują również przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne, które realizują ambulatoryjną opiekę dla naszych pacjentów.

DYDAKTYKA

Oddział Chorób Wewnętrznych posiada dziewięć miejsc akredytacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do szkolenia lekarzy w zakresie interny.

© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE