Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4

Ordynator:
(22) 758 77 58

Pielęgniarka oddziałowa:
(22) 758-60-54/55  wew. 224

Kadra

Oddział Chorób Wewnętrznych oferuje dla Naszych Pacjentów fachową pomoc lekarską i pielęgniarską. W oddziale pracuje 10 pielęgniarek z długoletnim stażem i wysokimi kwalifikacjami.

PO ordynatora Oddziału
lek. med. Tomasz Iwanowski
specjalista chorób wewnętrznych

Zastępca ordynatora
lek. med. Joanna Płońska
kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Agnieszka Bielas
specjalista chorób wewnętrznych

lek. med Franciszek Król
lekarz chorób wewnętrznych w trakcje specjalizacji do II stopnia

lek. med. Regina Lisik
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

mgr Elżbieta Matela
Pielęgniarka oddziałowa

Oddział Chorób Wewnętrznych oferuje dla Naszych Pacjentów fachową pomoc lekarską i pielęgniarską. Szczególnie dogodną formą naszej działalności są krótkie hospitalizacje diagnostyczne z zakresu:
  • gastrologii (USG, gastroskopia, kolonoskopia, badania histopatologiczne);
  • kardiologii (badania Holtera, testy wysiłkowe, ECHO 2-D, Holter ciśnieniowy, w razie konieczności kierowanie na badania inwazyjne – koronarografia, plastyka tt.wieńcowych itp.);
  • pulmonologii (spirometria, w razie konieczności pogłębionej diagnostyki pulmonologicznej pacjenci kierowani są do ośrodka specjalistycznego w Otwocku);

Oddział dysponuje 21 łóżkami w salach jedno i wielołóżkowych.
W oddziale znajduje się sala o podwyższonym nadzorze do leczenia chorych z zagrożeniem życia.

Prowadzona jest diagnostyka ambulatoryjna w oparciu o pracownię badań kardiologicznych:
  • Holter EKG;
  • Testy wysiłkowe;
  • Badania echo serca;
  • 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera;
© 2017 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE