Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

Gabinet zabiegowy

05-800 Pruszków, ul. Drzymały 19/21
parter, gabinet 3

telefon: (22) 758 67 84

poniedziałek - piątek: 10:00 – 18:00

pobór materiału do badań laboratoryjnych w godz. 7:30 – 18:00
EKG wykonywane w godzinach 10:00 - 18:00

Personel:
  • pielęgniarka Małgorzata Szczodry;
  • pielęgniarka Centkowska Ewa; 
  • pielęgniarka Żebrowska Ewa; 
Badania EKG:

Badanie EKG wykonywane jest w godzinach 10:00 - 18:00

© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE