Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

Gabinet zabiegowy

05-800 Pruszków, ul. Drzymały 19/21
II piętro, gabinet 305

telefon: (22) 758 67 84

poniedziałek - piątek: 7:30 – 18:00

pobór materiału do badań laboratoryjnych
w godz. 7:30 – 9:00

Personel:
  • pielęgniarka Małgorzata Szczodry;
  • Jadwiga Pyrzanowska;
Badania EKG:

Badanie EKG wykonywane jest w godzinach pracy gabinetu.

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE