Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

Gabinet zabiegowy

05-800 Pruszków, ul. Drzymały 19/21
parter, gabinet 3

telefon: (22) 758 67 84

pobór materiału do badań laboratoryjnych - poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7:30 – 10:00
EKG wykonywane we wtorek w godzinach 08:00 - 10:00

Personel:
  • pielęgniarka Małgorzata Szczodry;
  • pielęgniarka Centkowska Ewa; 
  • pielęgniarka Żebrowska Ewa; 
Badania EKG:

Badanie EKG wykonywane jest we wtorki w godzinach 08:00 - 10:00

© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE