Poradnia położniczo-ginekologiczna

Poradnia położniczo-ginekologiczna

05-800 Pruszków, ul.Drzymały 19/21
IV piętro

wtorek: 13:00 - 17:00 
środa: 8:00-12:00
czwartek: 8:00-12:00

Położna - Ewa Heba przyjmuje w godzinach:

poniedziałek: 07:30-13:00
wtorek: 09:00 - 18:00
środa: 07:30 - 14:30
czwartek: 07:30 - 14:30

Rejestracja

05-800 Pruszków, ul.Drzymały 19/21
czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy położnej

tel. 22 415 01 23
zapisy w pozostałych godzinach - rejestracja ogólna 

telefon: (22) 758 60 24
tel/fax: (22) 758 63 04

Przyjmują specjaliści w dziedzinie ginekologii i położnictwa:

  • Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Sankiewicz Krzysztof
  • Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Chojnacki Maciej
Wyposażenie:
  • zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych (w tym wziernik jednorazowy i jednorazowa szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy);
  • detektor tętna płodu;
Dostępność do wszystkich badań:
  • USG
  • RTG
  • mammografii
Realizacja świadczenia odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży/Dz. U. Poz.1100/.
© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE