Poradnia położniczo-ginekologiczna

Poradnia położniczo-ginekologiczna

05-800 Pruszków, ul.Drzymały 19/21
IV piętro

wtorek: 14:00-18:00
czwartek:. 8:00-16:00
piątek: 8:00-13:00

Rejestracja

05-800 Pruszków, ul.Drzymały 19/21
I piętro, pokój 113

telefon: (22) 758 60 24
tel/fax: (22) 758 63 04

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00
zapisy telefoniczne w godz. 8:00 - 18:00

Przyjmują specjaliści w dziedzinie ginekologii i położnictwa:
 • Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Kucharski Krzysztof                              
 • Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Sankiewicz Krzysztof
 • Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Chojnacki Maciej
 • Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Radiukiewicz Grzegorz
Wyposażenie:
 • zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych (w tym wziernik jednorazowy i jednorazowa szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy);
 • detektor tętna płodu;
 • videokolposkop;
Dostępność do wszystkich badań:
 • USG
 • RTG
 • mammografii
 • kolposkopii
 • krioterapii
Realizacja świadczenia odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży/Dz. U. Poz.1100/.
© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE