Poradnia położniczo-ginekologiczna

Poradnia położniczo-ginekologiczna

05-800 Pruszków, ul.Drzymały 19/21
IV piętro

poniedziałek: 8:00-12:00
wtorek: 12:00 - 17:00 
czwartek: 8:00-12:00

Położna - przyjmuje w godzinach:

poniedziałek - czwartek: 07:30-18:00
piątek: 07:30 - 14:35

Rejestracja

05-800 Pruszków, ul.Drzymały 19/21
IV piętro
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy położnej

zapisy telefoniczne w godz. 8:00 - 18:00

telefon: 22 755 36 00

Przyjmują specjaliści w dziedzinie ginekologii i położnictwa:

  • Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Sankiewicz Krzysztof
  • Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Chojnacki Maciej
Wyposażenie:
  • zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych (w tym wziernik jednorazowy i jednorazowa szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy);
  • detektor tętna płodu;
Dostępność do wszystkich badań:
  • USG
  • RTG
  • mammografii
Realizacja świadczenia odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży/Dz. U. Poz.1100/.
© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE