Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Obchodzony rokrocznie w dniu 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej, to szczególna okazja złożenia całej grupie zawodowej Pielęgniarek i Położnych - szczególnie tym, pracującym w naszym Szpitalu, serdecznych życzeń i podziękowań.
Wyrażam wdzięczność za codzienną, trudną i odpowiedzialną pracę, pełnioną obecnie w szczególnie trudnej sytuacji pandemii wirusa SARS-CoV-2. Doceniam profesjonalizm i troskę o pacjenta.
Życzę całemu gronu Pielęgniarek i Położnych zdrowia i realizacji zamierzeń osobistych oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.
 
Gratuluję, nagrodzonym dziś Pracownikom.
Starostwu dziękuję, że podarunki i osłodzenie tego jakże ważnego dnia.
 
 
Elżbieta Makulska – Gertruda
Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie
 
Dr n. o zdr. Małgorzata Dawidowska
z-ca Dyrektora ds. pielęgniarek i położnych

Galeria© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE