Nowoczesny kardiomonitor dla SP ZZOZ

W dniu 21 czerwca br w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie odbyła się miłą uroczystość przekazania przez Fundację Pomocy Służbie Zdrowia nowoczesnego kardiomonitora, który służyć będzie pacjentom wymagającym intensywnej terapii i monitorowaniu u nich wszystkich wskaźników w stanie zagrożenia życia. To nowa jakość w naszym szpitalu, ale przede wszystkim , większe bezpieczeństwo dla chorych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: Pan Maksym Gołoś - Starosta Powiatu Pruszkowskiego, Pan Krzysztof Rymuza - Wicestarosta, Pani Ewa Borodzicz - Członek Zarządu, Pan Artur Świercz - Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu. W imieniu społeczności SPZ ZOZ w Pruszkowie serdecznie dziękujemy Darczyńcom i Wszystkim Gościom.

Tomasz Sławatyniec - Dyrektor SPZ ZOZ
  • Image 1


© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE