Nowy Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie

Szpital Powiatowy w Pruszkowie ma nowego Dyrektora!

Od 1 maja br. funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie pełni Robert Krawczyk.

Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Krzysztof Rymuza - Starosta Pruszkowski, w obecności Agnieszki Kuźmińskiej - Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Grzegorza Kamińskiego - Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, podpisał umowę z nowym Dyrektorem.


pełna wersja wiadomości znajdująca się na stronie Facebook© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE