Punkt Wymazowy zostaje zamknięty z dniem 1 kwietnia 2022 roku

Z dniem 1.04.2022r.  Punkt Wymazowy działający  przy Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie zostaje zamknięty zgodnie z Rozporządzeniem NFZ Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie  z dnia 29 marca 2022 r. Znak sprawy: DSMRM.425.130.2022

 © 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE