ANESTE w SPZZOZ

Z ogromną dumą informujemy, że w strukturach naszej Placówki funkcjonuje Pion Zabiegowy implantacji portów naczyniowych wraz ze Specjalistyczną Poradnią Opieki Okołoportowej. Jednostka zapewnia unikalną na terenie Polski opiekę (zabiegi, konsultacje, opieka nad pacjentem z portem naczyniowym, wsparcie rodzin pacjentów) dla pacjentów onkologicznych i/lub wymagających długotrwałego żywienia jelitowego. W ramach refundacji NFZ wszelkie usługi w tym zakresie świadczy doświadczony zespół lekarsko-pielęgniarski ANESTE. Więcej informacji można zasięgnąć na stronie www.portynaczyniowe.pl

 

 

 

WAŻNA informacja dla przyszłych Matek oraz ich Rodzin!

Szpital nasz zapewnia i promuje „macierzyństwo bez bólu”. Jako jedna z nielicznych placówek szpitalnych zlokalizowanych w województwie mazowieckim, zapewniamy i gwarantujemy wszystkim rodzącym możliwość znieczulenia porodu. Doświadczony zespół lekarzy anestezjologów ANESTE, zgodnie ze światowymi standardami medycznymi, wspiera nasze pacjentki w okresie okołoporodowym. Z radością niesiemy ulgę w chwili narodzin nowych członków Państwa Rodzin.© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE