SPZZOZ wśród najlepszych

Oddział Ginekologiczny Szpitala Powiatowego w Pruszkowie wśród najlepszych w Polsce!

Na łamach czasopisma "Menedżer zdrowia" i tygodnika "Wprost" zaprezentowane zostały wyniki Rankingu Szpitali i Oddziałów Szpitalnych 2018. Na podstawie kilku tysięcy ankiet rozesłanych do szpitali wybrane zostały najlepsze oddziały szpitalne w Polsce. Pod lupę wzięto to, co dla pacjentów najważniejsze: zakres diagnostyki, która jest dostępna w szpitalu, liczbę wykonywanych procedur leczniczych, współczynnik zakażeń pooperacyjnych, a także liczbę personelu i łóżek szpitalnych. Ankiety zostały opracowane przez zespół ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Konsultanci stworzyli system wag i algorytmów, na podstawie których oceniano oddziały. Nadsyłane odpowiedzi były weryfikowane przez ekspertów współpracujących z Wydawnictwem Termedia i „Menedżerem Zdrowia”. Wśród najlepszych w Polsce 40-tu oddziałów ginekologicznych znalazł się nasz, ze Szpitala Powiatowego w Pruszkowie!

Więcej można przeczytać na stronie internetowej: https://www.termedia.pl/Najlepsi-z-najlepszych,12,33157,1,0.html© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE