Bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu profilaktyki raka piersi

SPZ ZOZ Szpital Powiatowy w Pruszkowie zaprasza Panie w wieku 50-69 lat  na bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu profilaktyki raka piersi. Badanie wykonujemy u kobiet, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub obecne są mutacje w  obrębie genów BRCA 1 lub BRCA.

W przypadku otrzymania nieprawidłowego  wyniku badania mammograficznego kobieta zostanie skierowana na  specjalistyczny etap programu, w którym będzie wykonana dalsza  diagnostyka zmian.

Dbając o swoje zdrowie, każda kobieta spełniająca kryteria programu, powinna wykonać badanie. W sprawie umówienia terminu badania prosimy o kontakt z Rejestracją Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu
Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/2, numer telefonu: 22  758 81 86

Tomasz Sławatyniec
Dyrektor SPZ ZOZ w Pruszkowie© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE