Kolęda dla Pacjentów

Dnia 5 stycznia 2019 roku, odwiedziły nasz szpital dzieci z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny oraz scholii z Komorowa. Niezwykła inicjatywa dzieci, sióstr oraz rodziców kolędowania dla naszych pacjentów, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem przez chorych zarówno z oddziałów szpitalnych na Wrzesinie jak również podopiecznych  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych pacjentów oraz personelu. Mamy nadzieję, że wspólne kolędowanie stanie się nową, wspólną tradycją szpitala i dzieci z Komorowa.
  • Image 1


© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE