Podziękowania

Podziękowania dla Darczyńców

Dyrekcja SPZZOZ w Pruszkowie, serdecznie dziękuję w imieniu pacjentów za dar, w postaci 30 kompletów pościeli ufundowanych z prywatnych środków przez Pana Starostę Krzysztofa Rymuzę oraz Radnego Powiatu Pruszkowskiego pana Andrzeja Kurzelę.

  • Image 1


© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE