Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem społeczność SPZ ZOZ w Pruszkowie przyjęła wiadomość o śmierci Pana Wojciecha Gawkowskiego – Wicestarosty Pruszkowskiego. Człowieka życzliwego i dbającego o rozwój naszego szpitala. Jakże aktualne są dzisiaj słowa ks. Twardowskiego:
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..”

Rodzinie Pana Starosty przekazujemy słowa szczerych kondolencji

Tomasz Sławatyniec-Dyrektor SPZ ZOZ
  • Image 1


© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE