Oddział Internistyczny

Ważna informacja dla Pacjentów

W związku z przejściem lekarzy Oddziału Wewnętrznego naszego szpitala, do Szpitala Kolejowego im. Dr Roeflera w Pruszkowie (Spółka STOCER), co następuje z dniem 1 czerwca 2019 r. zmuszeni jesteśmy znacząco ograniczyć (nie zawiesić) zakres działania Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym SPZ ZOZ w Pruszkowie. Nie zostawimy jednak naszych Pacjentów bez pomocy i uczynimy wszystko, aby byli bezpieczni i pozostawali pod opieką tych lekarzy, którzy zaoferowali pomoc, w tej nie niezwykle trudnej dla nas sytuacji.

Jednocześnie deklaruję, że dyrekcja SPZ ZOZ, uczyni wszystko, aby w jak najkrótszym terminie Oddział Wewnętrzny znowu  funkcjonował w pełnym zakresie.

Proszę o zrozumienie i cierpliwość, ale także o korzystanie, przez ten przejściowy okres, w większym zakresie z pomocy Szpitala Kolejowego, gdzie w ostatnich tygodniach uruchomiono po modernizacji i generalnym remoncie Oddział Wewnętrzny z dodatkowymi 24 łóżkami.
 

Tomasz Sławatyniec 
Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE