Oddział wewęntrzny - aktualizacja

Dyrekcja SPZ ZOZ w Pruszkowie uprzejmie informuje, że z dniem 15 lipca br zmuszeni byliśmy podjąć decyzję o czasowym (do dnia 31 sierpnia br) zawieszeniu działalności Oddziału Wewnętrznego. Pomimo ogromnych starań i wysiłku zespołu lekarskiego nie jesteśmy aktualnie w stanie zapewnić bezpiecznego jego funkcjonowania, w sytuacji kiedy nie mamy lekarzy internistów. Deklarujemy, że nadal intensywnie poszukujemy lekarzy chętnych do współpracy i wierzymy, że od 1 września 2019 r. Oddział Wewnętrzny wznowi normalną działalność. W celu zapewnienia możliwości hospitalizacji pacjentom wymagającym świadczeń szpitalnych, zwróciliśmy się o pomoc do sąsiednich szpitali. Taką pomoc zadeklarowały następujące placówki:

  1. Szpital Kolejowy im. Dr Roeflera w Pruszkowie (STOCER Sp. z o.o.)
  2. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie
  3. Szpital św. Anny EMC w Piasecznie
  4. Szpital Kliniczny CMKP im. Prof. Orłowskiego w Warszawie
  5. Szpital Solec w Warszawie
Jednocześnie Dyrekcja SPZ ZOZ dementuje pojawiające się informacje o rzekomych planach likwidacji Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym. Nigdy takich planów nie było i nie ma. Nie ma również zagrożenia dla funkcjonowania całego Szpitala, który w ostatnich 3 latach został w sposób znaczący zmodernizowany, rozbudowany i wyposażony w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny, dzięki dotacjom Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, Wojewody Mazowieckiego, Miasta Pruszkowa oraz środkom własnym SPZ ZOZ. Szpital ma płynność finansową, a jego sytuacja finansowa nie odbiega od innych szpitali powiatowych w Polsce.


© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE