Ćwiczenia p/pożarowe

Ćwiczenia p/pożarowe w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie W dniach 28-29 sierpnia 2019 r. na Oddziale Chirurgicznym  przeprowadziliśmy praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru.

Obszar i zakres ćwiczeń został uzgodniony z Komendantem Powiatowym PSP w Pruszkowie. Symulację pożaru przeprowadzono przy pomocy specjalnych zadymiarek, połączoną z całkowitą ewakuacją oddziału i akcją ratunkową strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie oraz oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi i w Piastowie. Celem akcji było przećwiczenie procedur bezpieczeństwa pożarowego. Obecni tego dnia na oddziale pacjenci zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce, a personel wykonał przydzielone mu zadania zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Akcja została podsumowana przez dowódcę i jego współpracowników z PSP. Strażacy pochwalili nas za sprawną akcję, zaangażowanie, bardzo dobre przygotowanie. My podziękowaliśmy Strażakom za ich profesjonalizm i przekazane uwagi. Cała akcja ma służyć poprawie bezpieczeństwa zarówno naszych pacjentów, jak i pracowników szpitala.
  • Image 1


© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE