Budowa nowego Pawilonu

„Zaczynamy budowę nowego pawilonu z blokiem operacyjnym w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie”
 
Dzisiaj, 4 października 2019 r., w obecności Pana Krzysztofa Rymuzy-Starosty Powiatu Pruszkowskiego oraz Członków Zarządu, podpisałem z Prezesem Firmy Moris Polska Sp. z o.o.  umowę na dobudowę nowego trzykondygnacyjnego pawilonu. To największa inwestycja w historii naszego szpitala, będąca jednocześnie kolejnym etapem modernizacji i rozbudowy. W roku 2017 przekazaliśmy naszym pacjentom zmodernizowany Oddział Wewnętrzny, w roku 2018 Oddział Chirurgiczny i nową Izbę Przyjęć z poradniami specjalistycznymi, a teraz podejmujemy następne wyzwanie, najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane logistycznie, ale jednocześnie tak bardzo wyczekiwane przez nasz personel medyczny, a przede wszystkim przez pacjentów. W nowym budynku zlokalizowany zostanie na poziomie I piętra nowocześnie wyposażony blok operacyjny, blok porodowy z salą cięć cesarskich, z niezbędnym zapleczem. Na poziomie niskiego parteru przygotujemy centralną sterylizatornię, Zakład Diagnostyki Obrazowej z cyfrowym aparatem RTG, tomografem komputerowym, cyfrowym mammografem i pracownią badań USG. Na tym samym poziomie znajdzie się również Pracownia Badań Endoskopowych z salą wybudzeń. Zaplanowaliśmy również nową powierzchnię na oddział szpitalny na poziomie parteru, który w zależności od kontraktu z NFZ poszerzy bazę łóżkową szpitala.
Dodatkowo zostanie wybudowana nowa studnia będąca rezerwowym zabezpieczeniem w wodę, a także zmodernizowany zostanie węzeł cieplny.
 
Projekt, który dzisiaj rozpoczyna nową erę Szpitala na Wrzesinie, finansowany jest praktycznie w całości z dotacji Powiatu Pruszkowskiego, co jest wyrazem ogromnej troski o pacjentów zamieszkałych na jego terenie. Wartość podpisanej dzisiaj umowy to niemal 20 milionów złotych. Głęboko wierzymy, że będą to bardzo dobrze wykorzystane środki, a mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego już za 2 lata będą mogli być dumni ze swojego szpitala
  • Image 1


© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE