Otwarty Oddział Wewnętrzny!

Oddział Wewnętrzny w nowym obliczu
 
Z ogromną satysfakcją chciałbym poinformować mieszkańców i pacjentów Powiatu Pruszkowskiego, że nasz Oddział Wewnętrzny działa już w pełnym zakresie z nową, wysoko wykwalifikowaną kadrą lekarską i pielęgniarską. Oddziałem kieruje od 1 października br. Dr med. Tomasz Kulawik, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. W nowym zespole znaleźli się lekarze specjaliści z ogromnym doświadczeniem i dorobkiem naukowym, co gwarantuje najwyższy poziom diagnozy i leczenia.
Przeszliśmy przez bardzo trudny czas i było to ogromne wyzwanie dla dyrekcji SP ZZOZ w zakresie zarządzania kryzysem. Dzisiaj możemy powiedzieć: udało się, chociaż nie od wszystkich instytucji mogliśmy otrzymać pomoc i wsparcie. Dziękuję tym wszystkim, którzy w nas nie zwątpili i zaufali moim zapewnieniom, że oddział zawiesza swoją działalność tymczasowo i że nigdy nie było naszym zamiarem zamknięcie go na stałe.
Głęboko wierzę, że podobne doświadczenia już nas nigdy nie dotkną, a Oddział Wewnętrzny już zawsze  będzie kojarzył się z profesjonalizmem, wysoką jakością i empatią.

Tomasz Sławatyniec

p.o. Dyrektor SP ZZOZ w Pruszkowie© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE