Działanie przychodni

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
działalność Ambulatoryjna zostaje ograniczona do niezbędnego minimum (do odwołania).

Poradnia Przyszpitalna ul. Armii Krajowej 2/4

Odwołuje się planowe wizyty  w Poradniach: CHIRURGICZNEJ, ORTOPEDYCZEJ, KARDIOLOGICZNEJ i GASTROENTEROLOGICZNEJ.

Pacjenci wymagający zwolnień lekarskich oraz recept obsługiwani będą wyłącznie w trybie TELEPORADY.

W Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej przyjmowani będą tylko pacjenci wymagający kontynuacji  zaopatrzenia chirurgicznego (zdjęcie szwów, zmiany opatrunków po operacjach)

W Poradni Kardiologicznej wstrzymuje się wykonywanie planowych badań: EKG,  holter EKG  i RR oraz USG serca.

W Pracowni badań endoskopowych odwołuje się planowe badania gastroskopii i kolonoskopii

Pacjentów prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 07:30 – 13:30. 

Rejestracja:  (22) 758 72 15 lub 664 118 797 (komórkowy)


Poradnia Specjalistyczna ul. Drzymały 19/20

Odwołuje się planowe wizyty  w Poradniach: OKULISTYCZNEJ, LARYNGOLOGICZNEJ, NEUROLOGICZNEJ, REUMATOLOGICZNEJ, GINEKOLOGICZNEJ, DERMATOLOGICZNEJ oraz  LECZENIA UZALEŻNIEŃ I ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Pacjenci wymagający zwolnień lekarskich oraz recept obsługiwani będą wyłącznie w trybie TELEPORADY

Wstrzymuje się również planowe pobieranie badań laboratoryjnych i badań EKG oraz pole widzenia

Pacjentów prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 07:30 – 13:30.

Rejestracja poradni: neurologicznej, dermatologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, reumatologicznej: (22) 758 60 24  lub  (22) 758 63 04

Rejestracja poradni ginekologiczno-położniczej: (22) 415 01 23

Rejestracja Poradni Leczenia Uzależnień: (22) 758 84 11

Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego: (22) 758 77 75

Gabinet zabiegowy: (22) 758 67 84© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE