2017-10-10 - Przetarg na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

pdf Wynik postępowania Popularny

Przez 111 pobrań

pdf SKMBT C20317112112050 Popularny

Przez 109 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania 09 11 2017 Popularny

Przez 106 pobrań

pdf 2017 OJS197 406113 pl Popularny

Przez 118 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa

Przez 91 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 5 JEDZ Popularny

Przez 119 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 4 Formularz ofertowy Popularny

Przez 108 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 3 Wzór umowy Popularny

Przez 132 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Popularny

Przez 122 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 1 Charakterystyka Zamawiającego Popularny

Przez 154 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków SIWZ Popularny

Przez 142 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE