2017-10-10 - Przetarg na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

pdf Wynik postępowania Popularny

Przez 141 pobrań

pdf SKMBT C20317112112050 Popularny

Przez 138 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania 09 11 2017 Popularny

Przez 136 pobrań

pdf 2017 OJS197 406113 pl Popularny

Przez 148 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 8 Oświadczenie o obowiązku podatkowym Popularny

Przez 118 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 7 Zobowiązanie dotyczące zasobów Popularny

Przez 116 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa Popularny

Przez 117 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 5 JEDZ Popularny

Przez 146 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 4 Formularz ofertowy Popularny

Przez 132 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 3 Wzór umowy Popularny

Przez 161 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Popularny

Przez 152 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 1 Charakterystyka Zamawiającego Popularny

Przez 189 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków SIWZ Popularny

Przez 170 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE