2017-10-10 - Przetarg na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

pdf Wynik postępowania

Przez 87 pobrań

pdf SKMBT C20317112112050

Przez 88 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania 09 11 2017

Przez 86 pobrań

pdf 2017 OJS197 406113 pl Popularny

Przez 100 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa

Przez 77 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 5 JEDZ

Przez 97 pobrań

dokument 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 4 Formularz ofertowy

Przez 90 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 3 Wzór umowy Popularny

Przez 109 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Popularny

Przez 102 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków Załącznik nr 1 Charakterystyka Zamawiającego Popularny

Przez 132 pobrań

pdf 2018 SPZZOZ Pruszków SIWZ Popularny

Przez 120 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE