2018-01-12 - Przetarg nieograniczony na zakup kompletów wyposażenia z łóżkami dla oddziału chirurgicznego SPZZOZ w Pruszkowie wraz z dostawą i montażem

pdf Ogłoszenie wyników

Przez 43 pobrań

pdf Otwarcie ofert

Przez 43 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania 19 01 2018

Przez 42 pobrań

pdf Sprostowanie

Przez 61 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie

Przez 62 pobrań

default Załącznik 6 oświadczenie o spełnianiu wymagań

Przez 52 pobrań

default Załącznik 5 wzór umowy

Przez 55 pobrań

default Załącznik 4 grupa

Przez 46 pobrań

default Załącznik 3 oświadczenie

Przez 46 pobrań

default Załącznik 2 formularz cenowy

Przez 87 pobrań

default Załącznik 1 formularz oferty

Przez 70 pobrań

pdf SIWZ 2018

Przez 74 pobrań

pdf Ogłoszenie nr 505344

Przez 50 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE