2018-01-12 - Przetarg nieograniczony na zakup kompletów wyposażenia z łóżkami dla oddziału chirurgicznego SPZZOZ w Pruszkowie wraz z dostawą i montażem

pdf Ogłoszenie wyników

Przez 69 pobrań

pdf Otwarcie ofert

Przez 68 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania 19 01 2018

Przez 62 pobrań

pdf Sprostowanie

Przez 84 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie

Przez 85 pobrań

default Załącznik 6 oświadczenie o spełnianiu wymagań

Przez 71 pobrań

default Załącznik 5 wzór umowy

Przez 80 pobrań

default Załącznik 4 grupa

Przez 63 pobrań

default Załącznik 3 oświadczenie

Przez 64 pobrań

default Załącznik 2 formularz cenowy Popularny

Przez 111 pobrań

default Załącznik 1 formularz oferty

Przez 87 pobrań

pdf SIWZ 2018

Przez 96 pobrań

pdf Ogłoszenie nr 505344

Przez 79 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE