2018-01-12 - Przetarg nieograniczony na zakup kompletów wyposażenia z łóżkami dla oddziału chirurgicznego SPZZOZ w Pruszkowie wraz z dostawą i montażem

pdf Otwarcie ofert Nowy

Przez 1 pobranie

pdf Odpowiedzi na pytania 19 01 2018 Nowy

Przez 7 pobrań

pdf Sprostowanie

Przez 32 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie

Przez 30 pobrań

default Załącznik 6 oświadczenie o spełnianiu wymagań

Przez 26 pobrań

default Załącznik 5 wzór umowy

Przez 24 pobrań

default Załącznik 4 grupa

Przez 24 pobrań

default Załącznik 3 oświadczenie

Przez 22 pobrań

default Załącznik 2 formularz cenowy

Przez 55 pobrań

default Załącznik 1 formularz oferty

Przez 47 pobrań

pdf SIWZ 2018

Przez 40 pobrań

pdf Ogłoszenie nr 505344

Przez 19 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE