2018-05-18 - Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów ultrasonograficznych (USG)

pdf Wybór oferty aparaty USG

Przez 53 pobrań

pdf Protokół z otwarcia USG 12 06 2018

Przez 61 pobrań

pdf Załącznik nr 2 wersja ujednolicona

Przez 44 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania USG

Przez 40 pobrań

dokument Załącznik 7 klauzula RODO

Przez 34 pobrań

dokument Załącznik 6 do wzoru umowy

Przez 43 pobrań

dokument SIWZ po modyfikacji z dnia 29 05

Przez 68 pobrań

pdf Zmiana terminu USG

Przez 73 pobrań

spreadsheet Załącznik 2a opis przedmiotu zamówienia

Przez 78 pobrań

dokument Załącznik 2 opis przedmiotu zamówienia

Przez 72 pobrań

pdf Ogłoszenie nr 560206

Przez 65 pobrań

pdf Załącznik nr 6 projekt umowy

Przez 58 pobrań

pdf Załącznik nr 2

Przez 63 pobrań

pdf Załącznik 2a

Przez 67 pobrań

pdf SIWZ aparaty ultrasonograficzne Popularny

Przez 114 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE