2018-05-18 - Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów ultrasonograficznych (USG)

pdf Protokół z otwarcia USG 12 06 2018

Przez 17 pobrań

pdf Załącznik nr 2 wersja ujednolicona

Przez 16 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania USG

Przez 14 pobrań

dokument Załącznik 7 klauzula RODO

Przez 11 pobrań

dokument Załącznik 6 do wzoru umowy

Przez 10 pobrań

dokument SIWZ po modyfikacji z dnia 29 05

Przez 23 pobrań

pdf Zmiana terminu USG

Przez 30 pobrań

spreadsheet Załącznik 2a opis przedmiotu zamówienia

Przez 50 pobrań

dokument Załącznik 2 opis przedmiotu zamówienia

Przez 39 pobrań

pdf Ogłoszenie nr 560206

Przez 33 pobrań

pdf Załącznik nr 6 projekt umowy

Przez 27 pobrań

pdf Załącznik nr 2

Przez 34 pobrań

pdf Załącznik 2a

Przez 35 pobrań

pdf SIWZ aparaty ultrasonograficzne

Przez 55 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE