2018-05-18 - Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów ultrasonograficznych (USG)

pdf Wybór oferty aparaty USG

Przez 76 pobrań

pdf Protokół z otwarcia USG 12 06 2018

Przez 86 pobrań

pdf Załącznik nr 2 wersja ujednolicona

Przez 62 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania USG

Przez 60 pobrań

dokument Załącznik 7 klauzula RODO

Przez 56 pobrań

dokument Załącznik 6 do wzoru umowy

Przez 66 pobrań

dokument SIWZ po modyfikacji z dnia 29 05

Przez 97 pobrań

pdf Zmiana terminu USG

Przez 99 pobrań

spreadsheet Załącznik 2a opis przedmiotu zamówienia

Przez 98 pobrań

dokument Załącznik 2 opis przedmiotu zamówienia

Przez 94 pobrań

pdf Ogłoszenie nr 560206

Przez 89 pobrań

pdf Załącznik nr 6 projekt umowy

Przez 81 pobrań

pdf Załącznik nr 2

Przez 86 pobrań

pdf Załącznik 2a

Przez 91 pobrań

pdf SIWZ aparaty ultrasonograficzne Popularny

Przez 139 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE