2018-09-17 - Przetarg nieograniczony na modernizację systemu zabezpieczenia gazów medycznych w zakresie pracy sprężarkowni w Szpitalu Powiatowym SPZ ZOZ w Pruszkowie

pdf Unieważnienie

Przez 9 pobrań

pdf Otwarcie ofert sprężarkownia

Przez 30 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania sprężarkownia

Przez 18 pobrań

default Załącznik 3, 3a do 5 sprężarkownia

Przez 13 pobrań

pdf Ogłoszenie o zamówieniu 17 09 2018

Przez 16 pobrań

pdf Ogłoszenie o zamówieniu 17 09 2018

Przez 15 pobrań

default ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ formularz

Przez 22 pobrań

pdf Sprężarkownia powtórka

Przez 28 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE