2018-09-17 - Przetarg nieograniczony na modernizację systemu zabezpieczenia gazów medycznych w zakresie pracy sprężarkowni w Szpitalu Powiatowym SPZ ZOZ w Pruszkowie

pdf Unieważnienie

Przez 37 pobrań

pdf Otwarcie ofert sprężarkownia

Przez 57 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania sprężarkownia

Przez 39 pobrań

default Załącznik 3, 3a do 5 sprężarkownia

Przez 40 pobrań

pdf Ogłoszenie o zamówieniu 17 09 2018

Przez 35 pobrań

pdf Ogłoszenie o zamówieniu 17 09 2018

Przez 37 pobrań

default ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ formularz

Przez 43 pobrań

pdf Sprężarkownia powtórka

Przez 64 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE