2018-10-01 - Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do opieki profilaktycznej nad ciężarnymi i noworodkami oraz wczesnego wykrywania nowotworów

pdf Unieważnienie

Przez 42 pobrań

pdf Załączniki 2 2 2 5

Przez 46 pobrań

dokument Załącznik nr 6 Projekt Umowy

Przez 31 pobrań

pdf Załącznik 2 1

Przez 44 pobrań

pdf SIWZ

Przez 48 pobrań

pdf Ogłoszenie o zamówieniu

Przez 86 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE