2018-10-10 - Modernizacja Systemu Zabezpieczenia Gazów Medycznych w zakresie pracy Sprężarkowni w Szpitalu Powiatowym SPZ ZOZ w Pruszkowie

default Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia ZMIANA 11 10 Nowy

Przez 20 pobrań

dokument SIWZ po modyfikacji z 11 10 Nowy

Przez 33 pobrań

pdf Modyfikacja SIWZ 11 10 Nowy

Przez 16 pobrań

dokument SIWZ sprężarkownia (wersja edytowalna) Nowy

Przez 20 pobrań

pdf Załącznik nr 6 wzór umowy Nowy

Przez 14 pobrań

default Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Nowy

Przez 26 pobrań

dokument Załącznik 4 klauzula RODO Nowy

Przez 14 pobrań

pdf SIWZ Nowy

Przez 17 pobrań

pdf Ogłoszenie nr 634736 Nowy

Przez 16 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE