2018-10-10 - Modernizacja Systemu Zabezpieczenia Gazów Medycznych w zakresie pracy Sprężarkowni w Szpitalu Powiatowym SPZ ZOZ w Pruszkowie

pdf Wybór oferty

Przez 21 pobrań

pdf Otwarcie ofert sprężarkownia

Przez 46 pobrań

default Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia ZMIANA 11 10

Przez 55 pobrań

dokument SIWZ po modyfikacji z 11 10

Przez 76 pobrań

pdf Modyfikacja SIWZ 11 10

Przez 46 pobrań

dokument SIWZ sprężarkownia (wersja edytowalna)

Przez 52 pobrań

pdf Załącznik nr 6 wzór umowy

Przez 41 pobrań

default Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Przez 52 pobrań

dokument Załącznik 4 klauzula RODO

Przez 37 pobrań

pdf SIWZ

Przez 44 pobrań

pdf Ogłoszenie nr 634736

Przez 49 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE