2019-06-17 - ZP.272.12.2019 - Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - Etap II

pdf Przedłużenie terminu składania ofert

Przez 22 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przez 18 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert5

Przez 34 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia4

Przez 18 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert4

Przez 39 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3

Przez 37 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania

Przez 44 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert

Przez 34 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przez 19 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert2

Przez 35 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2

Przez 24 pobrań

pdf Zmiana SIWZ

Przez 46 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert1

Przez 41 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przez 27 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania

Przez 55 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert

Przez 60 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przez 56 pobrań

dokument Załączniki

Przez 89 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE