2019-06-17 - ZP.272.12.2019 - Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - Etap II

pdf Zwiadomienie Popularny

Przez 106 pobrań

pdf Informacia z otwarcia ofert Popularny

Przez 107 pobrań

pdf Zmiana SIWZ 25 09 2019 r Popularny

Przez 107 pobrań

pdf Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 25 07 2019 r Popularny

Przez 111 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przez 90 pobrań

pdf SIWZ tekst ujednolicony po zmianach z dnia 25 09 2019 r Popularny

Przez 115 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 103 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przez 87 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 137 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przez 97 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert5 Popularny

Przez 122 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia4 Popularny

Przez 102 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert4 Popularny

Przez 123 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3 Popularny

Przez 112 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania Popularny

Przez 135 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 122 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przez 97 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert2 Popularny

Przez 122 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 Popularny

Przez 100 pobrań

pdf Załącznik nr 5 do SIWZ tekst po zmianach z dnia 04 07 2019 r Popularny

Przez 143 pobrań

© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE