2019-06-17 - ZP.272.12.2019 - Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - Etap II

pdf Zwiadomienie

Przez 70 pobrań

pdf Informacia z otwarcia ofert

Przez 77 pobrań

pdf Zmiana SIWZ 25 09 2019 r

Przez 75 pobrań

pdf Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 25 07 2019 r

Przez 78 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przez 62 pobrań

pdf SIWZ tekst ujednolicony po zmianach z dnia 25 09 2019 r

Przez 82 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert

Przez 70 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przez 56 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 101 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przez 74 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert5

Przez 91 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia4

Przez 76 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert4

Przez 94 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3

Przez 84 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania Popularny

Przez 101 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert

Przez 90 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przez 70 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert2

Przez 90 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2

Przez 72 pobrań

pdf Załącznik nr 5 do SIWZ tekst po zmianach z dnia 04 07 2019 r Popularny

Przez 107 pobrań

© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE