2019-06-17 - ZP.272.12.2019 - Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - Etap II

pdf Zwiadomienie Popularny

Przez 521 pobrań

pdf Informacia z otwarcia ofert Popularny

Przez 470 pobrań

pdf Zmiana SIWZ 25 09 2019 r Popularny

Przez 510 pobrań

pdf Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 25 07 2019 r Popularny

Przez 527 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Popularny

Przez 442 pobrań

pdf SIWZ tekst ujednolicony po zmianach z dnia 25 09 2019 r Popularny

Przez 476 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 473 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Popularny

Przez 459 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 526 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Popularny

Przez 458 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert5 Popularny

Przez 497 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia4 Popularny

Przez 473 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert4 Popularny

Przez 491 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3 Popularny

Przez 457 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania Popularny

Przez 515 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 491 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Popularny

Przez 448 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert2 Popularny

Przez 491 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 Popularny

Przez 448 pobrań

pdf Załącznik nr 5 do SIWZ tekst po zmianach z dnia 04 07 2019 r Popularny

Przez 549 pobrań

© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE