2019-06-17 - ZP.272.12.2019 - Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - Etap II

pdf Zwiadomienie Popularny

Przez 247 pobrań

pdf Informacia z otwarcia ofert Popularny

Przez 239 pobrań

pdf Zmiana SIWZ 25 09 2019 r Popularny

Przez 252 pobrań

pdf Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 25 07 2019 r Popularny

Przez 251 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Popularny

Przez 203 pobrań

pdf SIWZ tekst ujednolicony po zmianach z dnia 25 09 2019 r Popularny

Przez 246 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 224 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Popularny

Przez 197 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 250 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Popularny

Przez 211 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert5 Popularny

Przez 231 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia4 Popularny

Przez 208 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert4 Popularny

Przez 240 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3 Popularny

Przez 216 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania Popularny

Przez 252 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert Popularny

Przez 236 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Popularny

Przez 200 pobrań

pdf Przedłużenie terminu składania ofert2 Popularny

Przez 232 pobrań

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 Popularny

Przez 201 pobrań

pdf Załącznik nr 5 do SIWZ tekst po zmianach z dnia 04 07 2019 r Popularny

Przez 291 pobrań

© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE