2017-04-28 - Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji rozbudowy i przebudowy szpitala Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4.

pdf Wyniki wybór oferty Konceocja rozbudowy Szpitala Popularny

Przez 403 pobrań

pdf Zapyt ofert koncepcja Popularny

Przez 710 pobrań

pdf Projekt umowy z o Popularny

Przez 546 pobrań

pdf Ogłoszenie z o Popularny

Przez 443 pobrań

© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE