2017-05-25 - Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego i placówek SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty utylizacja odpadów Popularny

Przez 792 pobrań

pdf Modyfikacja 1 odpady medyczne Popularny

Przez 911 pobrań

pdf Ogłoszenie Odpady medyczne Popularny

Przez 841 pobrań

pdf Zapyt Ofert Odpady medyczne Popularny

Przez 1213 pobrań

© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE