2017-05-25 - Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego i placówek SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty utylizacja odpadów Popularny

Przez 537 pobrań

pdf Modyfikacja 1 odpady medyczne Popularny

Przez 587 pobrań

pdf Ogłoszenie Odpady medyczne Popularny

Przez 585 pobrań

pdf Zapyt Ofert Odpady medyczne Popularny

Przez 835 pobrań

© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE