2017-05-25 - Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego i placówek SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty utylizacja odpadów

Przez 85 pobrań

pdf Modyfikacja 1 odpady medyczne Popularny

Przez 102 pobrań

pdf Ogłoszenie Odpady medyczne

Przez 95 pobrań

pdf Zapyt Ofert Odpady medyczne Popularny

Przez 176 pobrań

© 2017 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE