2017-05-25 - Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego i placówek SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty utylizacja odpadów Popularny

Przez 272 pobrań

pdf Modyfikacja 1 odpady medyczne Popularny

Przez 302 pobrań

pdf Ogłoszenie Odpady medyczne Popularny

Przez 291 pobrań

pdf Zapyt Ofert Odpady medyczne Popularny

Przez 492 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE