2017-05-25 - Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego i placówek SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty utylizacja odpadów Popularny

Przez 383 pobrań

pdf Modyfikacja 1 odpady medyczne Popularny

Przez 443 pobrań

pdf Ogłoszenie Odpady medyczne Popularny

Przez 397 pobrań

pdf Zapyt Ofert Odpady medyczne Popularny

Przez 664 pobrań

© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE