2017-07-03 - Opracowanie programu naprawczego dla SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Unieważnienie postępowania Popularny

Przez 281 pobrań

pdf Z O plan naprawczy Popularny

Przez 496 pobrań

pdf Ogłoszenie Plan naprawczy Popularny

Przez 332 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE