2017-07-03 - Opracowanie programu naprawczego dla SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Unieważnienie postępowania Popularny

Przez 330 pobrań

pdf Z O plan naprawczy Popularny

Przez 582 pobrań

pdf Ogłoszenie Plan naprawczy Popularny

Przez 373 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE