2017-07-03 - Opracowanie programu naprawczego dla SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Unieważnienie postępowania

Przez 76 pobrań

pdf Z O plan naprawczy Popularny

Przez 179 pobrań

pdf Ogłoszenie Plan naprawczy Popularny

Przez 113 pobrań

© 2017 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE