2017-11-28 - Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i modernizacją Przychodni SPZZOZ w Pruszkowie przy ul. Drzymały 19/21 w Pruszkowie

pdf Wybór nadzór Drzymały

Przez 47 pobrań

pdf Zaproszenie do złożenia oferty

Przez 73 pobrań

pdf Ogłoszenie

Przez 63 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE