2017-12-06 - Zapytanie ofertowe na dostawę gazów medycznych dla potrzeb SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Wyniki gazy medyczne

Przez 26 pobrań

pdf Otwarcie ofert gazy

Przez 25 pobrań

dokument Formularz ofertowy tlen medyczny 2017

Przez 26 pobrań

dokument Formularz ofertowy podtlenek 2017

Przez 31 pobrań

dokument Załącznik nr 2 oświadczenie

Przez 25 pobrań

pdf Pytania gazy medyczne

Przez 26 pobrań

default Załącznik nr 2 oświadczenie

Przez 29 pobrań

dokument Formularz ofertowy tlen medyczny 2017

Przez 25 pobrań

dokument Formularz ofertowy podtlenek 2017

Przez 34 pobrań

pdf Gazy medyczne

Przez 74 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE