2019-01-08 - Zapytanie ofertowe na wykonanie badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 SPZZOZ w Pruszkowie.

pdf Zawiadomienie Popularny

Przez 103 pobrań

pdf Informacja dla uczestników postępowania Popularny

Przez 102 pobrań

pdf Protokół z otwarcia ofert Popularny

Przez 119 pobrań

pdf Badanie finansowe za rok 2018 Popularny

Przez 150 pobrań

© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE