2019-01-08 - Zapytanie ofertowe na wykonanie badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 SPZZOZ w Pruszkowie.

pdf Zawiadomienie

Przez 32 pobrań

pdf Informacja dla uczestników postępowania

Przez 37 pobrań

pdf Protokół z otwarcia ofert

Przez 48 pobrań

pdf Badanie finansowe za rok 2018

Przez 68 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE