2018-05-29 - Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego i placówek SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Wybór oferty odpady Popularny

Przez 109 pobrań

pdf Otwarcie ofert odpady medyczne Popularny

Przez 109 pobrań

pdf Odpady modyfikacja RODO Popularny

Przez 137 pobrań

pdf SWZO odpady medyczne Popularny

Przez 147 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE