2018-05-29 - Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego i placówek SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Wybór oferty odpady

Przez 89 pobrań

pdf Otwarcie ofert odpady medyczne

Przez 88 pobrań

pdf Odpady modyfikacja RODO Popularny

Przez 110 pobrań

pdf SWZO odpady medyczne Popularny

Przez 119 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE