2018-05-29 - Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego i placówek SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Wybór oferty odpady Popularny

Przez 186 pobrań

pdf Otwarcie ofert odpady medyczne Popularny

Przez 184 pobrań

pdf Odpady modyfikacja RODO Popularny

Przez 235 pobrań

pdf SWZO odpady medyczne Popularny

Przez 279 pobrań

© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE