2018-05-29 - Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów medycznych ze Szpitala Powiatowego i placówek SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Wybór oferty odpady

Przez 61 pobrań

pdf Otwarcie ofert odpady medyczne

Przez 62 pobrań

pdf Odpady modyfikacja RODO

Przez 82 pobrań

pdf SWZO odpady medyczne

Przez 86 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE